Category Archives: Gemeente Beuningen

Totstandkoming nieuw college

Speech Eric van Ewijk proces totstandkoming van het nieuwe college van B&W Beuningen, 16 mei 2022   Voorzitter, dames en heren Voorzitter, ik begin met een kort relaas over de afgelopen periode van verkenning tot en met de presentatie van het coalitieakkoord. Op 17 maart is aan Marcel Thijssen, burgemeester van Tynaarlo, verzocht om als…
Lees meer

Presentatie coalitieakkoord

De fractie van Beuningen Nu & Morgen, D66, Groen Links en PvdA presenteren het coalitieakkoord 2022 - 2026 De nieuwe coalitie bouwt verder op deze mooie basis. Met nieuwe energie en vanuit de drie kernwaarden: Betrokkenheid, Verbinding en Mooi plekje. In dit akkoord leest u waaraan we in de gemeente Beuningen, samen met alle partners,…
Lees meer

Persbericht verkenning Gemeenteraadsverkiezingen

Beuningen, 24 maart 2022 Persbericht verkenning Beuningen Nu & Morgen heeft als grootste partij op 17 maart jl. het initiatief genomen een externe, onafhankelijke verkenner te laten onderzoeken of er mogelijkheden zijn om tot een stabiele coalitie te komen voor Beuningen en haar inwoners.  Gesprekken De verkenner heeft op 18 maart gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers…
Lees meer

Geen kernafvalopslag in Beuningen

Persbericht: Opslag van kernafval in Beuningen, de motie heeft het niet gehaald. Door Dave Groenen   Geen opslag van kernafval in Beuningen. Beuningen Nu en Morgen heeft zorgen over onze leef kwaliteit en heeft daarom tijdens de raadsvergadering van 22 februari steun gevraagd aan de overige fracties om tegen ondergrondse opslag van kernafval in onze…
Lees meer