Category Archives: Gemeente Beuningen

Pascal Cobussen gekozen tot lijsttrekker

Beuningen, 17 september 2021   Pascal Cobussen gekozen tot lijsttrekker Beuningen Nu en Morgen  heeft Pascal Cobussen gekozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in Beuningen op 16 maart 2022. Tijdens de gisteravond gehouden ledenvergadering werd hij voorgedragen door het bestuur. Deze voordracht werd unaniem door de leden overgenomen. Pascal Cobussen, 30 jaar en woonachtig in…
Lees meer

Jaarverslag 2020, betoog Bert Jeurissen

Raadsvergadering 6-7-2021: Voorstel vaststellen jaarstukken 2020   Financiële fitheid Hoe financieel fit bent u ? Dat is tegenwoordig een vaakgehoorde slogan op radio en tv. Banken, verzekeringsmaatschappijen en financiële dienstverleners strooien regelmatig spotjes de ether in. Het is zowaar een trend om hier over te praten en dit uit de taboesfeer te halen. Nou komt…
Lees meer

Perspectiefnota 2021-2025, betoog Bert Jeurissen

Raadsvergadering 6-7-2021, voorstel vaststelling perspectiefnota 2021-2025 Een nota met perspectief Zoals bij de behandeling van het jaarverslag is gebleken is onze financiële positie verstevigd. De reserves zijn toegenomen. Met de kennis van nu presenteert het college een gunstig perspectief dat zijn weerslag krijgt in de begroting. Met in het achterhoofd de meicirculaire, de herverdeling van…
Lees meer

Anima Mundi ontwerp bestemmingsplan

Betogen Anima Mundi, Raadsvergadering 23 maart 2021. Fractie voorzitter Eric van Ewijk: Voorzitter, Voor de fractie van Beuningen Nu & Morgen is het ontwerp bestemmingsplan Anima Mundi een zogenaamde “vrije kwestie”. In de fractie is herhaaldelijk, uitgebreid én diepgaand gesproken over Anima Mundi. De fractieleden zijn ieder afzonderlijk tot een standpunt gekomen en dat hebben…
Lees meer