Category Archives: Ruimte

Vragen Rotonde Houtduiflaan – Burg. Geradtslaan

Vragen voor de rondvraag in de commissievergadering Ruimte van 08-02-2022 Onderwerp:  Rotonde Houtduiflaan - Burg. Geradtslaan Aanleiding: Via diverse mediakanalen en uw brief met kenmerk UI22.00476 van 26 januari jl. heeft onze fractie kennis genomen van de uitloop van de werkzaamheden voor het realiseren van de rotonde ter hoogte van de kruising Houtduiflaan en Burg.…
Lees meer

Betoog vaststelling transitievisie Warmte 1.0

Betoog Dave Groenen transitievisie Warmte 1.0   Voorzitter, we staan voor een grote opgave: Beuningen aardgasvrij in 2050. In eerste instantie willen we hierbij uitspreken dat er zeker noodzaak is om minder fossiele brandstoffen uit te stoten, gelet op de wereldwijde klimaatverandering moet er wat gebeuren. De eerste stap hebben we al gezet door het…
Lees meer

Betoog vaststelling Omgevingsvisie 2022, raadsverg. 21 dec. 2021

Betoog Omgevingsvisie 2022 Geachte voorzitter, Beuningen Nu & Morgen heeft met verbazing de totstandkoming van de Omgevingswet bekeken. Onze woonomgeving, onze natuur, is decennialang niet alleen gevormd, maar ook beschermd met structuurvisies, ruimtelijke ontwikkelingsplannen, bestemmingsplannen en bouwvergunningen. Daaraan gekoppeld de rechtsbescherming voor belanghebbenden, met de Raad van State als gezaghebbend eindpunt. Een structuur die voor…
Lees meer