Waar wij voor staan

Graag willen wij onze partij BEUNINGEN Nu & Morgen (BN&M) aan u voorstellen.

Wij zijn een lokale partij.
Lokaal betekent voor ons dat wij een echte Beuningse partij zijn, die geen bindingen heeft met de landelijke politiek. Wij behartigen de belangen van onze inwoners van alle kernen, Weurt, Beuningen, Ewijk en Winssen. U kunt dat duidelijk zien aan de samenstelling van de fractie en de raadscommissies van BN&M. Uit elk dorp zitten vertegenwoordigers in onze fractie in de raad en commissies. Sommige voorzieningen moeten centraal geregeld worden maar wij leggen er de nadruk op alle vier de kernen door de gemeenteraad gelijkwaardig worden behandeld. Onze partijleden zijn niet alleen in de politiek actief, maar ook in alle dorpen bij het verenigingsleven actief betrokken.
BN&M bezoekt verschillende dorpen en wijken en bezoekt en overlegt met verenigingen om zich te informeren. Wij willen waarmaken waar we als lokale partij voor staan.

Wat is het belang van een Lokale partij in onze gemeente?
Lokale thema's vragen om lokale oplossingen, landelijke thema's vragen om landelijke oplossingen. Voor elk niveau horen er politieke partijen te zijn die voor de oplossing van die problemen zorgen, zonder dat er belangenverstrengelingen zijn tussen de verschillende niveaus. Een gemeente besturen kan alleen met visie, een lokale visie wel te verstaan!
Deze stelling wordt, tegen de zin van de landelijke politieke partijen in, keer op keer bewezen. In de eerste plaats is er vaak te zien dat de lokale afdelingen van de landelijke partij in hun stemgedrag afwijken van de landelijke of provinciale lijn. Spijtig voor de kiezers die voor een ideologie op lokaal formaat dachten te kiezen... In de tweede plaats zien de kiezers ook het belang van lokaal politiek maatwerk. Dat wil niet zeggen dat BN&M geen oog heeft voor landelijke agenda's die lokale uitwerkingen kennen, integendeel wij nemen ook hierin samen met inwoners, bedrijven en verenigingen onze lokale verantwoordelijkheid!
Onze visie:
Wij hechten veel waarde aan een grote samenhang binnen de gemeente Beuningen. Wijk- of buurtverenigingen, seniorenbonden, jeugdclubs en verenigingen actief op het vlak van sport, kunst en cultuur zijn voor ons van groot belang om een hechte, sterke gemeente te zijn. De gemeente, onze gemeente, dat is de samenleving, dat zijn wij allemaal.

BN&M wil de inwoners zoveel mogelijk bij besluiten betrekken. Daar gaan wij mee door. Wij informeren u via deze website, Faceboek, Twitter, Instagram en andere communicatiemiddelen zoals streekkrant de Maas en Waler.

Maandelijkse hebben we bijeenkomsten van achterban en fractie om de lopende gemeentelijke zaken te bespreken. Iedereen wordt in de gelegenheid gesteld zijn visie en uitleg in te brengen en uit te spreken. Daarna wordt op basis van de discussie een standpunt ingenomen. De fractie zet zich in voor deze zaken en probeert de bestpassende oplossingen te vinden. Wij nodigen alle inwoners van de gemeente uit deze bijeenkomsten te bezoeken.
Deze opstelling van BN&M heeft ervoor gezorgd dat wij al vele tientallen jaren de grootste en stabiele lokale partij zijn.

De partij BN&M is ook nu en in de komende raadsperiode makkelijk aanspreekbaar in alle  dorpen en kernen van onze gemeente!