Geschiedenis

De lokale partijen Democratische Partij Hüttner Melssen (DPHM) en de Democratische Partij Beuningen (DPB)  besloten om per 26-11-2004 samen verder te gaan onder een nieuwe naam: Beuningen Nu & Morgen of wel BN&M.

Beide partijen spraken zich in het verleden meerdere malen uit voor één gezamenlijke lokale partij. De lokale partijen DPHM en DPB deelden op veel gebieden dezelfde mening:

  • de inwoners van de gemeente Beuningen staan centraal;
  • de gemeenteraad is er om de belangen van de inwoners te behartigen, daarom moeten raadsleden weten wat er leeft;
  • raadsleden zijn ook naast de raad maatschappelijk actief;
  • alle kerkdorpen moeten vertegenwoordigd zijn in de raad.

Daarnaast ervoeren beide partijen hun onafhankelijkheid van landelijke partijen als een groot goed. Centraal staat Beuningen zoals het nu is en hoe het in de toekomst eruit gaat zien.  Zowel DPHM als de DPB wilden niet alleen op hoofdlijnen besturen, maar hadden ook nadrukkelijk oog voor eenvoudige praktische problemen van inwoners. Met al deze overeenkomsten was fuseren een logische weg voor de partijen en rekenden zij erop dat de nieuwe partij meer is dan de som der delen.

Al deze waarden en meningen worden anno 2022 nog steeds uitgedragen door het huidige BN&M en zijn leidend in hun politieke programma.