Herziene verordening maatschappelijke ondersteuning

Tijdens de raadsvergadering van 20 september 2016 heeft woordvoerster Diny van Aalten, op het agendapunt "Voorstel tot vaststelling van de Herziene verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Beuningen 2016 en bijbehorende toelichting"  het volgende gesproken:

Voorzitter,

De Centrale Raad van Beroep heeft enkele belangrijke uitspraken gedaan over hulp bij het huishouden.
Deze zijn opgenomen in het voorliggende raadsvoorstel.
De gemeenteraad heeft de huishoudelijke hulp aangenomen als een algemene voorziening, waardoor een pgb niet meer mogelijk is.
In het voorliggende voorstel bij de inleiding onder het algemeen blijkt onder punt 2:
Dat de gemeente eventueel een maatwerkvoorziening dient te verstrekken.
Voorzitter, mogen wij dan concluderen dat er in een dergelijk geval wel gebruik kan worden gemaakt van een pgb?
Er lopen nu enkele bezwaarprocedures en wij zullen moeten afwachten wat daar de uitspraak van zal zijn en misschien dat we daarna nog aanpassingen moeten doen.
Wij gaan er van uit dat er in de toekomst nog wel meer wijzigingen zullen moeten worden doorgevoerd.
De Clientenraad heeft een positief oordeel over het raadsvoorstel welke beoordeling
wij erg belangrijk vinden.

Tot slot voorzitter,
Tijdens de commissie vergadering zijn er enkele gezegdes genoemd zoals,
Als je geen natte voeten wilt halen moet je niet over de sloot springen; Maar je moet soms wel risico nemen.
Je moet niet scherp aan de wind zeilen; Als je koers kunt houden is er geen gevaar.
Ik zou er nu aan toe willen voegen: Je moet soms roeien met de riemen die je hebt.

Ik dank u wel.

diny-herziening-verordening-maats-onderst

Comments are closed.