Dave Groenen betoogd BurgerTop: “Beuningen maken we samen!”

Raadsvergadering 25-06-2019

Voorzitter,

Er komt veel op ons af.

De samenleving verandert, verschillen van mensen worden steeds groter. Dit heeft verschillende redenen:

-       Grotere welvaart  wat het verschil tussen rijk en arm groter maakt,

-       Instellingen worden opgeheven zodat mensen met bepaalde aandacht in woonwijken worden geplaatst met als doel burenhulp,

-       Gemiddeld worden mensen steeds ouder wat een forser appel op zorg geeft,

-       Mensen steeds mondiger, zijn gemiddeld hoog opgeleid maar kunnen tevens minder van elkaar hebben.

Daarbij legt de landelijke overheid steeds meer taken bij gemeenten en worden beschikbare budgetten kleiner. Ook stijgen de kosten en wordt samenwerking in de regio steeds belangrijker om efficiënter te kunnen werken.

De 3D’s en omgevingswet zijn erop geënt dat mensen meer voor elkaar gaan zorgen en met elkaar in gesprek gaan. De gemeente krijgt dus een andere positie.

Dit alles zorgt ervoor dat er een andere rolverdeling komt tussen inwoners en overheid. We zullen hieraan moeten wennen, niet enkel het gemeentelijke apparaat maar ook onze inwoners en kijkend naar onszelf: de gemeenteraad.

De visie ‘Beuningen maken we samen’ beschrijft deze verandering en hierin wordt genoemd hoe de gemeente Beuningen beter aan kan sluiten bij de behoeften van de gemeenschap. Eigenaarschap is hierin belangrijk: wanneer zijn inwoners aan zet en bij welke thema’s dient de overheid het initiatief te nemen? Welke houding dienen onze ambtenaren dan te nemen en welke competenties ontbreken nog? Het is een zoektocht en maatwerk is steeds aan de orde. Wij wensen de gemeentesecretaris dan ook veel succes met deze transitie van de gemeentelijke organisatie want het is een forse opgave. Ook als gemeenteraad zijn wij zoekende want waar zijn we straks nog van? De voorbereiding naar de omgevingswet is een goed voorbeeld.

Het is niet enkel de overheid die haar taken op een andere manier moet vervullen, ook onze inwoners zullen eraan moeten wennen dat zij een andere rol hebben of gaan krijgen. In het verleden hebben wij taken naar ons toe getrokken en we moeten terug naar de basis want wij gaan niet meer alles bepalen. De kracht vanuit de samenleving wordt steeds belangrijker.

Beuningen is goed op weg naar deze omslag, immers bij de duurzaamheidsopgave worden inwoners betrokken zoveel het kan, we hebben overschotten op sociaal domein, de visie ‘Beuningen maken we samen’ geeft richting aan de transitie voor de gemeentelijke organisatie en onze burgemeester gaat met ons op reis op zoek naar de waarden van Beuningen. Burgemeester, waar gaan we landen en wie ontmoeten we daar? Voor u en voor ons nu nog een vraag.

Voorzitter, de gemeenteraad heeft een aantal jaren geleden een motiemarkt ingesteld, geïnitieerd door D66. Hier stond BN&M volledig achter evenals de overige fracties destijds. De motiemarkt is een initiatief vanuit het hoogste bestuur en eigenlijk een prima instrument voor inwoners om samen, eventueel met de gemeente of andere partijen, plannen uit te voeren. Dit past bij de kanteling waar we ons in bevinden maar we moeten wel eerlijk zijn: er worden goede initiatieven ingebracht maar het kan beter.

Een plek om mensen zelf initiatieven te laten ontwikkelen is een BurgerTop, hier ontstaat energie. Inwoners, ondernemers en instellingen gaan gezamenlijk in gesprek om plannen te bedenken en doelen te bereiken voor hun eigen leefomgeving. Ook ambtenaren en raadsleden zijn welkom. Dit brengt verschillende resultaten en soms is de gemeente zelfs niet nodig. Opbrengsten uit een BurgerTop kunnen gebruikt worden, mits passend, als initiatief in een motiemarkt. Brede steun vanuit de samenleving is dan al gerealiseerd.

Bijkomend voordeel: mensen elkaar leren kennen en er ontstaan verbindingen.

Voorzitter, BN&M vindt dat de gemeenteraad ook een rol heeft in deze transitie en als extra, bovenop de motiemarkt, in 2020 een BurgerTop georganiseerd kan worden om initiatieven aan te jagen als vliegwieleffect voor het bij elkaar brengen van partijen en ontwikkelen van burgerkracht. Daarbij vinden we het wel belangrijk dat dit andere lopende projecten niet in de weg staat maar juist dient te ondersteunen. Een BurgerTop is een plek voor inwoners, ondernemers, ambtenaren en raadsleden om met elkaar in gesprek te gaan, een dialoog te voeren, voor de toekomst van Beuningen.

We hebben daarom de volgende vragen aan de wethouder:

-       Bent u bekend met het fenomeen BurgerTop?

-       Bent u bereid om dit, eventueel samen met enthousiaste inwoners en partijen te organiseren en onder andere daarmee Beuningen verder te brengen naar de toekomst?

 

Voorzitter, Beuningen maken we samen!

 

Dave Groenen BN&M

Comments are closed.