Belastingverordeningen 2019

Raadsvergadering van 4 december 2018. Agendapunt 10 Belastingverordeningen 2019

Bert Jeurissen.

 

Mevrouw de voorzitter.

In de voorliggende, vast te stellen belastingverordeningen voor 2019, zijn de uitgangspunten en tarieven geactualiseerd. Voor het grootste deel is regelgeving van bovenaf oorzaak van de wijzigingen. Daarnaast spelen gewijzigde kosten en opbrengstramingen en rol.

Met betrekking tot de OZB merken we op dat de  stijging van de OZB tarieven van eigenaren van niet woningen relatief fors is. Wij begrijpen dat dit te maken heeft met een toenemende leegstand van bedrijfspanden. De vraag is of dit effect zo moet blijven of dat de portefeuillehouder naar de toekomst toe een of meerdere oplossingen heeft deze “pijn” breder te verdelen?

Voor evenementen wordt voorgesteld een onderscheid te maken tussen commerciële en niet commerciële evenementen. De fractie van Beuningen nu & Morgen stemt hiermee in. Dit schept de mogelijkheid om voor grote commerciële evenementen, waarin veel ambtelijke uren gaan zitten, realistische tarieven in rekening te brengen. Kostendekkende leges, dat moet volgens onze fractie het uitgangspunt zijn bij het in rekening brengen van legeskosten bij aanvragers van vergunningen. Hierbij past dan ook dat voor een groot commercieel evenement zoals Down the Rabbit Hole, de leges verhoogd worden.

Met betrekking tot het onderzoek naar een milder heffingsbeleid voor duurzame activiteiten stemmen wij  in. Wij wachten dit onderzoek met energieke belangstelling af.

Tot zover in 1e instantie

Comments are closed.