Jaarvergadering

Zoals de naam  al aangeeft wordt 1 x per jaar een jaarvergadering (ALV) gehouden. Deze vergaderingen vinden roulerend plaats in de dorpshuizen van de vier kernen.


Als de datum van de volgende jaarvergadering bekend is kunt u dat hier lezen op de site en wordt deze ook gemaild naar de leden.

Volgende Jaarvergadering: 24 sept.  2020.