Agenda

De eerstvolgende data van de vergaderingen van de raad, de commissies en de achterban vindt u  bij de betreffende kopjes.

vergaderschema-bnm-2018-2019-versie-1-04-06-2018

 

Voor meer info en de agenda's van de gemeentelijke vergaderingen zie  de site van de Gemeente Beuningen