Category Archives: Weurt

GROENONDERHOUD, BN&M zorgt dat het gelukkig beter wordt

Gedegen groenbeheer : Verantwoord voor ruimer budget!   Onze openbare ruimte is belangrijk, het is ‘de gezamenlijke huiskamer’ waar inwoners elkaar ontmoeten. Een goede openbare ruimte dient schoon, heel en veilig te zijn. Correct groenonderhoud is hierin essentieel, beplanting kleed de openbare ruimte aan. Net als je eigen huiskamer voel je je fijner als dit…
Read more

Brief van de Fractie BN&M mbt windmolens bij Weurt

Beuningen, 14 maart 2018   Aan het college van Burgemeester en Wethouders van Beuningen Aan de inwoners van Weurt Aan de kerngroep windmolens Weurt/ email windmolensweurt@gmail.com   CC Aan Energie Nederland N.V. CC Aan het college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen   Betreft: omgevingsvergunning windmolens   Beuningen Nu & Morgen heeft vernomen, dat Energie…
Read more

Ruyterpark Weurt, voorbeeld van overheids participatie

     Burgerparticipatie-overheidparticipatie   Burgerparticipatie en inwonerparticipatie.  Het zijn termen die we steeds vaker horen. In het kort betekent dit dat de gemeente inwoners vraagt mee te doen met voorbereiding of uitvoering van plannen en beleid. Dat klinkt goed maar het kan beter want we kunnen het ook omdraaien; inwoners hebben ideeën en de gemeente doet…
Read more

Weurtse zorgen zijn terecht

Open brief BN&M op vragen van verontruste bewoners uit Weurt aangaande ontwikkelingen ENGIE terrein Nijmegen West BN&M: Weurtse zorgen terecht   Namens een groep verontruste bewoners van Weurt hebben wij een brief ontvangen met een aantal vragen. Beuningen Nu & Morgen kiest er voor om het antwoord te geven in een open brief zodat álle…
Read more