Category Archives: Gemeente Beuningen

Algemene Beschouwingen Programmabegroting 2019. Betoog Bert

Algemene Beschouwingen Programmabegroting 2019   Mevrouw de voorzitter Het proces: Vandaag 13 november 2018 zijn we hier bijeen om programmabegroting 2019 vast te stellen. Dat is welgeteld 2 dagen voordat de vastgestelde begroting bij de provincie binnen moet zijn. “Just in Time”, zou je kunnen zeggen. Echter het proces is dit jaar moeizaam geweest, zo…
Read more

Ondersteunde initiatieven motiemarkt 27-09-2018

Vanavond vond weer de jaarlijkse Motiemarkt plaats. Dit is het moment voor inwoners van de gemeente Beuningen om hun plannen te presenteren met de intentie om onze gemeente mooier en beter te maken. Alle lof voor de zes initiatiefnemers die op een bevlogen wijze hun plannen hebben getoond aan de aanwezige partijen! Beuningen Nu en…
Read more

Betoog Bert Jeurissen op vaststelling nota grondbeleid 2018 – 2022

11-09-2018 Mevrouw de voorzitter De fractie van BN&M heeft de nota grondbeleid, die aan een revisie toe was, bestudeerd. Actualisering was nodig, immers de vorige nota stamde uit 2009 en de wereld is inmiddels behoorlijk veranderd. Het college stelt voor faciliterend grondbeleid te gaan. Gezien de financiële situatie en de voorraden die nog in portefeuille…
Read more