Category Archives: Gemeente Beuningen

vragen aan college mbt kerkenvisie

Winssen, 15 januari 2019 Aan het college van Burgemeester en wethouders Betreft: Schriftelijke vragen toekomst kerken   Geacht college, Raadsleden zijn er op geattendeerd dat er begin 2019 in Gelderland een voorlichting is over een door het rijk, via provincies, gesubsidieerde mogelijkheid om een kerkenvisie op te stellen. Beuningen is een aantal mooie kerken rijk,…
Read more

Geen vuurwerkverbod

Woordvoerder Thijs Stevens: Vraag aan de Portefeuillehouder,   Mevrouw de voorzitter, Over enkele weken zullen we weer knallend het nieuwe jaar inluiden. Naast de oliebollen en de champagne is het afsteken van vuurwerk een traditie die bij de jaarwisseling hoort. In den lande is hier steeds meer weerstand tegen. Mens en dier ondervinden overlast, er…
Read more

Belastingverordeningen 2019

Raadsvergadering van 4 december 2018. Agendapunt 10 Belastingverordeningen 2019 Bert Jeurissen.   Mevrouw de voorzitter. In de voorliggende, vast te stellen belastingverordeningen voor 2019, zijn de uitgangspunten en tarieven geactualiseerd. Voor het grootste deel is regelgeving van bovenaf oorzaak van de wijzigingen. Daarnaast spelen gewijzigde kosten en opbrengstramingen en rol. Met betrekking tot de OZB…
Read more

Algemene Beschouwingen Programmabegroting 2019. Betoog Bert

Algemene Beschouwingen Programmabegroting 2019   Mevrouw de voorzitter Het proces: Vandaag 13 november 2018 zijn we hier bijeen om programmabegroting 2019 vast te stellen. Dat is welgeteld 2 dagen voordat de vastgestelde begroting bij de provincie binnen moet zijn. “Just in Time”, zou je kunnen zeggen. Echter het proces is dit jaar moeizaam geweest, zo…
Read more