Category Archives: Commissies

Kaderbrief begroting 2018 (Raad 11 juli 2017)

Mijnheer de voorzitter Voor ons ligt de kaderbrief begroting 2018. Met dank aan de meicirculaire die onlangs uitkwam, zo stellen wij, is de kaderbrief positief opgesteld. De Nederlandse economie draait op volle toeren, de CPB ramingen zijn positief en natuurlijk draagt het positieve rekeningresultaat ook bij aan de feestvreugde. Daar bovenop komt nog de uitspraak…
Read more

Programmarekening 2016 (Raad 11 juli 2017)

Mijnheer de voorzitter Voor ons ligt de programmarekening 2016 met een gerealiseerd resultaat van maar liefst 6,2 mln euro. Een historisch hoog positief resultaat, dat weliswaar voor het merendeel uit incidentele meevallers bestaat, maar toch, we komen steeds meer uit het dal dat in het verleden door grondexploitatie en de zandwinning is ontstaan. De grondexploitatie…
Read more

Woningbouw Winssen: Betoog raadsvergadering 6 juni

Woordvoerder Dave Groenen: Voorzitter, Woningbouw in Winssen. Leefbaarheid en vitaliteit Teruglopen vrijwilligers en leden van verenigingen. Deze termen gonzen door het dorp Winssen. Inwoners trekken aan de bel. Er moet wat gebeuren! De volle tribune en een drietal insprekers tijdens commissie Ruimte waren overigens ook duidelijke signalen. (zoals een zelfde grote opkomst tijdens deze Raadsvergadering)…
Read more

Bespreking rekenkamerrapport Bestuurlijke scenario’s gemeente Beuningen

Tijdens de raadsvergadering van 24-01-2017 stond de Bespreking van het rekenkamerrapport Bestuurlijke scenario's gemeente Beuningen op de agenda. Met een overtuigend betoog sprak Pascal Cobussen waarom BN&M van mening is Gemeente Beuningen autonoom te laten:   Zelfstandig, stabiel met lef De fractie van Beuningen Nu & Morgen heeft kennis genomen van het onderzoek naar bestuurlijke…
Read more