Category Archives: Financiën en Algemene Zaken

Betoog Bert Jeurissen op vaststelling nota grondbeleid 2018 – 2022

11-09-2018 Mevrouw de voorzitter De fractie van BN&M heeft de nota grondbeleid, die aan een revisie toe was, bestudeerd. Actualisering was nodig, immers de vorige nota stamde uit 2009 en de wereld is inmiddels behoorlijk veranderd. Het college stelt voor faciliterend grondbeleid te gaan. Gezien de financiële situatie en de voorraden die nog in portefeuille…
Read more

Zomernota 2017 raadsvergadering 19-9-2017

Bert Jeurissen, woordvoerderschap raad 19 september 2017 Zomernota   Mijnheer de voorzitter, Vanmiddag heeft de regering de miljoenennota gepresenteerd. Gisteren lazen we in de krant dat de lucht in Beuningen verre van schoon is, getuige de uitkomsten van het GGD onderzoek. Ook lezen wij dat we gaan voor een aardgasvrije eco-wijk, uniek voor de regio.…
Read more

Kaderbrief begroting 2018 (Raad 11 juli 2017)

Mijnheer de voorzitter Voor ons ligt de kaderbrief begroting 2018. Met dank aan de meicirculaire die onlangs uitkwam, zo stellen wij, is de kaderbrief positief opgesteld. De Nederlandse economie draait op volle toeren, de CPB ramingen zijn positief en natuurlijk draagt het positieve rekeningresultaat ook bij aan de feestvreugde. Daar bovenop komt nog de uitspraak…
Read more