Persbericht benoeming formateur

Jan Kersten formateur coalitie-onderhandelingen Beuningen

 
Naar aanleiding van het formatie-advies van de informatiecommissie (Sjaak Thijssen, Frank Engelen en Jan Kersten) zijn de drie partijen BN&M, VVD en het CDA bij elkaar gekomen om het formatieproces te bespreken. De drie partijen hebben hierbij unaniem de voorkeur uitgesproken om Jan Kersten te benoemen tot formateur. De komende twee weken gaat een delegatie van iedere paimg_1271rtij onder leiding van de formateur met elkaar in gesprek met als doelen het opmaken van een coalitie akkoord en het vormen van een nieuw college.

 
Op het moment dat er gedurende het proces meer duidelijkheid is over inhoud van het coalitie akkoord en het vormen van een college zal dit door de formateur Jan Kersten worden gecommuniceerd.

 
Namens Beuningen Nu & Morgen,
Pascal Cobussen Fractievoorzitter

Comments are closed.