home1

Bert Jeurissen
home1

Nicole Bannink
home1

Pascal Cobussen
home1

Thijs Stevens
home1

Diny van Aalten
home1

Dave Groenen
home1

Eric van Ewijk
  • vragen aan college mbt kerkenvisie

    Winssen, 15 januari 2019 Aan het college van Burgemeester en wethouders Betreft: Schriftelijke vragen toekomst kerken   Geacht college,...

  • Herfstnota 2018

    Betoog Bert Jeurissen Raadsvergadering 4 december, Herfstnota 2018   Mevrouw de voorzitter. De fractie van Beuningen Nu & Morgen...

  • Beleidsnotitie Sociaal Domein 2018-2022

    BETOOG DINY VAN AALTEN. Raadsvergadering  04-11-2018.   Voorzitter, De Beleidsnotitie Sociaal Domein wordt nu voor 4 jaar vastgesteld. Het...